16-11-12

Recy-knuts-kunst-tentoonstelling op 7-8-9- en 14-15-16 december 2012

Logo 2011.jpg

De tweede RECY-KNUTS-KUNST-TENTOONSTELLING vond plaats op 7-8-9- en 14-15-16 december,

telkens van 13 tot 18 uur,

ten huize van Jacqueline Lindekens Overwindenstraat 29 te 3400 Landen,

met medewerking van Tresartes (Jacqueline, Alice, Leen, Eric, Hilda-Gertrude, Sofie, Denis en Mieke).

INGANG VIA DE EIKKAPELLAAN AUB!

Wie nam deel ? deelnemers hier.

Inspirerende sites:   http://www.alfredolongo.com/index2.html en Lorenzo Duran

Vlinder:  Klik hier  Dan op een inktpotje klikken. Fantastisch wat er gebeurt!

recycl images.jpg   recyclage images.jpg  recy images.jpg  recyclagekunst.jpg 


Logo 2011.jpg

We stelden op op 6/12 vanaf 19.30 of op 7/12 in de voormiddag vanaf 10 uur.

We sloten af op 16/12 om 18 uur. 

Idereen welkom!

recycl images.jpg   recyclage images.jpg  recy images.jpgrecyclagekunst.jpg

Tip 1

Beste Kunstenaars,

Mag ik een warme oproep doen om deel te nemen en deze oproep verder te verspreiden ten einde een zo breed mogelijk draagvlak te creëren?

Oorspronkelijk werden een aantal professionele kunstenaars gevraagd om hun naam te verbinden aan deze actie. Niet minder dan 22 gerenommeerde kunstenaars zegden hun deelname al toe : Wannes Lecompte, Sara Bomans, Thierry Lauwers, Fred Michiels, Jonas Vansteenkiste, Joris Van de moortel, Peter Van Ammel, Colette Cleeren, Steven Baelen, Koen Vanmechelen, Nick Ervinck, Lieve Van Stappen, Yves Velter, Octave Landuyt, Willo Gonnissen, Leo Reijnders, Wim Tellier, Johan Van Geluwe, Rony Heirman, Tim Heirman, Bruneau (geschonken door Galerij André), en Graphic Matter schenkt een grafisch werk van Luc Tuymans.

Intussen groeit de groep deelnemers alvast aan met o.a. Danny Selleslagh, Rudi De Vos, Thomas Maes, Frans Gentils, Patrick Ramont, Manor Grunewald, Ilonka Janssens, Johan Clarysse, Lien Sergeant, Yves Beaumont, Hallveig Agustsdottir, Tamara van san, Renato Nicolodi, Marc Lambrechts, Thé Van Bergen en Luc Vandervelde, Aura Op den Camp, de heer en mevrouw Tibos-Hiele, Guy Timmerman, Frank Slabbinck, Pascal Dewijn, Allemeersch Jean, Rita Vantomme, Hennie Vanengeland, Adriaenssens Ann, Guido De Greef, Eddie Symkens, Benjamin Demeyere, Linda Molleman, Arne Reynaert, Erwin Van Bosstraeten, Hugo Verstraeten, Anke Wind en David Baeyens  …

Momenteel zijn er meer dan 75 kunstenaars, vanuit gans Vlaanderen, die reeds inschreven.

Aarzel niet mij voor meer info te contacteren!

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Inge FAES

 

kom op tengen kanker.JPG

Tip 2

OPROEP AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES EN ONTWIKKELINGSGERICHTE BEURZEN – BEELDENDE KUNSTENAARS
Vanaf 2013 maakt Minister Schauvliege opnieuw meer geld vrij voor rechtstreekse ondersteuning aan kunstenaars en aan projecten.

De voorbije jaren is, zoals ook een aantal keer gemeld door NICC, het aandeel voor rechtstreekse ondersteuning aan individuele beeldende kunstenaars in de vorm van projectsubsidies en ontwikkelingsgerichte beurzen binnen het totaalbudget van het Kunstendecreet steeds kleiner geworden.

Minister Schauvliege heeft beslist om vanaf 2013 binnen het totaalbudget van het Kunstendecreet het budget voor steun aan kunstenaars, projectsubsidies voor organisaties, en internationale initiatieven te verhogen; op 29 juni besliste de Vlaamse regering om vanaf 2013 104,2 miljoen euro voor kunsten te voorzien waarvan 9,7 miljoen voor projecten (waaronder dus ook de beurzen voor individuele kunstenaars vallen). Dit brengt de verhouding tussen projectmatige middelen tegenover de structurele middelen (structurele ondersteuning aan organisaties) op een verhouding 10% - 90%. Voorheen was de verhouding projectmatige/structurele ondersteuning  3% - 97%.

Voor de beeldende kunstenaars biedt deze beslissing een enorme kans om het aandeel van rechtstreekse ondersteuning aan individuele kunstenaars (ten opzichte van ondersteuning aan organisaties) te verhogen.
Daarom is het van cruciaal belang dat binnen dit nieuwe kader het aandeel aanvragen door individuele (beeldende) kunstenaars significant stijgt.


NICC roept dan ook alle individuele beeldende kunstenaars om ook de tweede ronde met deadline op 1 december 2012 een kwalitatieve aanvraag in te dienen voor projectsubsidie en/of ontwikkelingsgerichte ondersteuning. Tevens wijzen we erop dat steunaanvragen binnen de internationale subsidiemiddelen, waaronder ook reis- verblijf- en transportvergoedingen en buitenlandse werkverblijven voor kunstenaars, het hele jaar door aangevraagd kunnen worden.

NICC wil kunstenaars stimuleren om voldoende middelen aan te vragen en realistische budgetten op te maken. Vergeet niet dat u voor uzelf ook een vergoeding kan voorzien! Vraag bij twijfel steun voor het financiële luik van uw dossier.

Volgende indiendata: 1 december (kunstenaars) 2012.

KUNSTENAARS
Ontwikkelingsgerichte beurzen: uiterste indiendatum 1 december 2012 voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 april 2013 (volgende indiendatum: 1 maart 2013 voor initiatieven die vanaf 1 juli 2013 starten)
Ontwikkelingsgerichte beurzen worden toegekend aan kunstenaars bij wie de mogelijkheden tot oeuvre-ontwikkeling positief worden ingeschat. Van de kunstenaars die ontwikkelingsgerichte beurzen ontvangen, wordt verwacht dat ze zich met behulp van de beurs in hun kunstcreatie engageren en hier nadien een inhoudelijk verslag van voorleggen.
Ontwikkelingsgerichte beurzen worden, mits aan de rapporteringsplicht wordt voldaan, altijd volledig uitbetaald, ook als de verhoopte oeuvre-ontwikkeling uitblijft.

Projectsubsidie voor kunstenaars: uiterste indiendatum 1 december 2012 voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 april 2013 (volgende indiendatum: 1 maart 2013 voor initiatieven die vanaf 1 juli 2013 starten)
Projectsubsidies aan kunstenaars zijn gericht op een concreet resultaat, bijvoorbeeld een tentoonstelling, de realisatie van een kunstwerk of een betere reflectieve omkadering van het oeuvre van de kunstenaar. De plannen voor het project moeten bij de aanvraag voldoende concreet zijn, en de realisatiekosten moeten al bekend zijn. Bij de aanvraag voor een projectsubsidie moet dan ook een ontwerpbudget gevoegd worden. Projectsubsidies moeten ook nadien zowel inhoudelijk (met een inhoudelijk verslag) als financieel (d.m.v. een gestaafd overzicht van inkomsten en uitgaven) worden verantwoord.

Creatie-opdrachten beeldende kunsten: uiterste indiendatum 1 december 2012
Subsidies voor creatieopdrachten worden toegekend aan personen of organisaties die een individuele kunstenaar de opdracht geven een werk te realiseren binnen het veld van de beeldende kunst, de muziek of de podiumkunsten, en het werk binnen een bepaalde termijn aan het publiek voor te stellen.Deze subsidies worden uitbetaald aan de opdrachtgever.

Alle informatie over indiendata, subsidiecriteria en indieningsformaliteiten kan u vinden op: http://www.kunstenenerfgoed.be

Met vriendelijke groeten,
Josine De Roover
NICC vzw
Tulpstraat 79
2060 Antwerpen

Tip 3

Kunstenloket

LAST CALL: OPLEIDINGEN DECEMBER

TIMEMANAGEMENT VOOR CREATIEVEN - 10 & 17 december

WERKEN MET BEHEERSVENNOOTSCHAPPEN - 6 december

STUDIEDAG: WIE IS KUNSTENAAR? - 4 december

HET KUNSTENLOKET IS ER VOOR ALLE CREATIEVEN

TIMEMANAGEMENT VOOR CREATIEVEN - 10 & 17 december

Of je nu muzikant bent, schilder, designer, theatermaker of modeontwerper, als kunstenaar of creatieveling heb je net als de rest van de wereld maar 24u per dag.
Velen denken bij het woord timemanagement aan agendabeheer voor druk bezette managers en mensen die van vergaderen hun beroep hebben gemaakt.

Niets is minder waar, of je nu een agendachaoot bent of iemand die 25 u per dag nodig heeft, timemanagement is er voor iedereen.
Hoe ga je om met werken tot in de late uurtjes en opstaan als de wereld gaat slapen?

Tijdens deze workshop wisselen we theoretische blokken en praktische toepassingen af en gaan zo op zoek naar wat voor jou zou kunnen werken. Timemanagement werkt immers niet op de dezelfde manier voor iedereen. Aan het einde van de eerste halve dag stel je een persoonlijk actieplan op, dat je probeert toe te passen tussen de sessies door. In de 2e halve dag kijken we naar wat werkt voor jou en brengen we ‘tips & tricks’ aan die je kunnen helpen om goede gewoontes aan te kweken en te behouden.

Meer informatie & inschrijven HIER

 

 

 

WERKEN MET BEHEERSVENNOOTSCHAPPEN - 6 december

SABAM, SOFAM, PlayRight,…iedereen wordt wel eens geconfronteerd met een collectieve beheersvennootschap. Wat doen ze precies? Hoe werken ze? Wanneer moet ik een aangifte doen? Ben ik verplicht om mij aan te sluiten? Wat zijn de voor- en nadelen van een aansluiting? Waarop moet ik letten wanneer ik me aansluit? Een objectieve uiteenzetting, helemaal voor niets!

Meer informatie & inschrijven HIER

 

 

 

STUDIEDAG: WIE IS KUNSTENAAR? - 4 december

Tien jaar na de invoering van het kunstenaarsstatuut, zorgt de vraag wie kunstenaar is en wat als artistieke prestatie kan worden beschouwd, nog steeds voor onzekerheid, twijfel en debat. In dit kader organiseert het Kunstenloket een studiedag op 4 december.

Hiervoor lanceerden we een bevraging waarin we individuele kunstenaars vroegen welke elementen zij belangrijk vinden om zichzelf als professioneel te beschouwen.

Op deze studiedag stellen we de resultaten van deze bevraging voor en debatteren kunstenaars, overheidsinstanties en ondersteunende organisaties in verschillende panelgesprekken. Het publiek kan participeren via twitter (#wieiskunstenaar).

Meer informatie & inschrijven HIER

 

 

 

HET KUNSTENLOKET IS ER VOOR ALLE CREATIEVEN

Voor een overzicht van al onze opleidingen kan je HIER terecht!

Daarnaast kan je bij ons terecht met vragen over:
• Werken in de creatieve industrie: Statuut van de kunstenaar, fiscaliteit, sociale zekerheid, arbeidsrecht enz.
• Internationale mobiliteit: Visa, dubbelbelastingverdragen, arbeidskaarten enz.
• Ondernemerschap: Strategisch plannen, marketing, budgetteren, projecten realiseren,  verzekeringen, enz.
• Intellectuele eigendom: Auteurs- en naburige rechten (contracten, bescherming, coproductie,…), merkenrecht, enz.

Maak een afspraak!

 

 

Kunstenloket vzw - Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel -
www.kunstenloket.be - T +32 2 204 08 00 - info@kunstenloket.be

Tip 4

Scan Artio 1.jpgScan Artio 2.jpg

Scan artio 3.jpg

Scan artio 4.jpg

vandevenhans@yahoo.com

Tip 5

Het WEER bij jou thuis in je omgeving!

Klik op onderstaande site.

Na openen even wachten…. Dus echt even wachten!!! 
echt even geduld vanwege het laden.

Er verschijnen wolken en daarna straat en plaatsnaam invullen.

Dan weer even wachten.... echt ongelooflijk mooi gemaakt!

 http://weerwedstrijd.nieuwsblad.be/

 

08:44 Gepost door Eric Mathues, voorzitter, namens Tresartes in Tentoonstelling | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.